ویدیوی معرفی خانه هوشمند

 


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 7 ثانیه

ورود به کانال آموزشگاه مجازی اشکان تهویه درتلگرام
@servicpackage118

ویدیوی معرفی خانه هوشمند

انیمیشن آموزشی خطرات برق ساختمان

انیمیشن آموزشی معرفی ابزار و لوازم ایمنی حفاظت فردی در محیط کار