میگویند گرمایش از کف سرطانزاست نظرشماچیست ؟

گرمایش از کف

به هیچ وجه گرمایش از کف سرطان زا یا آلرژی زا نیست . گرمایش از کف یکی از پاکترین و بی خطر ترین سیستمهای گرمایشی موجود میباشد.
تجربه به ما ثابت کرده است اغلب افرادی که این شایعات را باور کرده و به آن دامن میزنند ، افرادی هستند که ار ماهیت سیستم گرمایش از کف بی اطلاع بوده و حتی این سیستم را از نزدیک ندیده اند.

جزوه آموزشی گرمایش از کف


عدم آشنایی با سیستمهای دما پایین و عدم اطلاع از طرز کار سیستم گرمایش از کف باعث باورهای غلط در مورد گرمایش از کف شده است
                          « گرمایش از کف داغ نیست »

سیستم گرمایش از کف یک سیستم دما پایین است ، در این سیستم آب با دمای حداکثر ۴۰ درجه سانتیگراد در لوله های کف عبور میکند .

این بدان معناست که دمای سطح گرمایشی ( کف ساختمان ) از ۳۰ درجه سانتیگراد بیشتر نخواهد بود. و برخلاف تصور مردم کف ساختمان اصلا داغ نیست .

حال قضاوت با شماست ، تصور کنید سطحی با دمای ۳۰ درجه سانتیگراد ( دمای بدن انسان ۳۷ درجه است ) چگونه میتواند باعٍث بیماری شود ،با کمی تامل و تفکر میتوان فهمید که همه این موضوعات مطرح شده بی اساس و کذب است


درگرمایش از کف ارتفاع کف از روی لوله ها تا کف قابل استفاده چقدر است؟

تفاوت منیفولد برقی و دستی در چیست ؟

استفاده از رادیاتور ارزانتر است یا گرمایش از کف

ازچه نوع لوله هایی درگرمایش از کف استفاده میشود

میگویند گرمایش از کف سرطانزاست نظرشماچیست

گرمایش از کف بهتر است یا رادیاتور

چرا گرمایش از کف دارای استاندارد نیست

آیاگرمایش از کف باعث پوکی استخوان میشود

گرمایش ازکف باعث باردار شدن پرز قالی میشود ؟

معرفی سیستم های گرمایش از کف 1 گرمایش از کف

معرفی سیستم های گرمایش از کف 2 آشنایی با سیستم های گرمایش از کف

معرفی سیستم های گرمایش از کف 3 انواع روش گرمایش از کف

معرفی سیستم های گرمایش از کف 4 مزایای سیستم گرمایش از کف

معرفی سیستم های گرمایش از کف 6 روشهای کنترل دما در سیستم گرمایش کف

معرفی سیستم های گرمایش از کف 7 منبع تامین کننده حرارت

دانلود جزوه pdf گرمایش از کف محاسبات بازدهی حرارتی