طریقه تست ترانزیستور دارلینگتون

 

تعداد دارلینگتون ها زیاد و عناصر بکار رفته در آن بسته به طراحی متفاوت و در قدرتها و توانهای مختلف و برای کاربردهای خاصی بکار گرفته می شوند .

در صورتیکه تعداد دارلینگتونها همین چهار شکل بودند بازهم می توانستیم برای تست آنها قاعده مشخصی بیان کنیم اما اینها فقط تعداد اندکی از دارلیگتونها می باشند برای مثال می توانیم از ترکیب یک ترانزیستور مثبت ویک ترانزیستور منفی نیز آنها را درست کنیم و یا هرکدام از آنها مقاومت داخلی داشته باشند ویا نداشته باشند و دیود در آنها بکار برده شده باشد و یا نشده باشد . به هر حال دراین پشت تست دو نوع از آنها که مصارف بیشتری در مدارات الکترونیک دارند را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم

 

ناگفته نماند که حتی نوع ترانزیستور بکار رفته در آنها نیز از نظر بتا می تواند متفاوت باشد .

پس به صورت دقیق نمی توان آنها را دسته بندی نمود و قاعده مشخصی برای تمام شان در نظر گرفت .

همچنانکه ملاحظه می شود ، از دو ترانزیستورnpn ساخته شده اندو برای ثبات حرارتی از یک مقاومت نیز استفاده شده است .

اگر توسط مولتی متر هیوکی ۳۰۰۷ بیس این دارلینگتون را نسبت به دوپایه دیگر اهم چک نمائیم .

قاعدتاً چون دیود bc مربوط به ترانزیستور اول است مانند یک دیود در گرایش مستقیم هدایت می کند . ومقاومت حدود ۳۰ اهم از خود نشان می دهد . ودر گرایش معکوس نیز اصلاً هدایت نمی کند حتی در رنج rx10k

دیود be :

چون این دوعدد دیود باهم سری شده اند قطعاً در گرایش مستقیم هدایت میکنند ولی برای شکستن سد پتانسیل دوعدد دیود سیلیکون احتیاج به حدود ۴/۱ الی ۵/۱ ولت دارد و در هنگام تست گرایش مستقیم با مولتی متر در حالت rx1 حدود ۳۰۰ اهم مقاومت از خود نشان می دهد . ( با مولتی متر هیوکی ۳۰۰۷ ) قطعاً این مقدار اهم قرائت شده مقاومت واقعی نیست و به جریان مسیر پیل داخلی مولتی متر بستگی دارد

و در گرایش معکوس نیز مانند be یک ترانزیستور معمولی در رنج rx1k نشتی ندارد اما در رنج rx10k مقدار ی از خود نشتی نشان می دهد از این نظر با یک ترانیستور معمولی متفاوت است .

اما تفاوت عمده تست این نوع ترانزیستور با ترانزیستور معمولی در تست ec می باشد زیرا مانند یک دیود معمولی از امیتر به کلکتور هدایت میکند انگار کلکتور کاتد دیود می باشد بنابراین از امیتر به کلکتور راه می دهد . اما در جهت عکس هدایت نمی کند .
دیود bc  در گرایش مستقیم :

 

مانند هر دیود سیلیکون در رنج rx1 باید راه بدهد و عقربه مولتی متر حدود ۲۵ الی ۳۰ ، را نشان دهد .

گرایش معکوس :

 

هیچ گونه نشتی حتی در رنج rx10k نیز قابل قبول نیست .
پیوند ec :

همچنانکه ملاحظه می فرمائید بین این پیوند نیز یک دیود دارد که جهت آن در جهت عکس بایاسینگ ترانزیستور و به منزله حفاظتی عمل می کند و به همین دلیل مقاومت گرایش مستقیم دارد و در نتیجه در تست مانند دیود از یک جهت آند به کاتد راه می دهد ودر جهت عکس هیچگونه نشتی قابل قبول نیست .

 

 

طریقه تست قطعات الکترونیکی طریقه تست ولوم

طریقه تست قطعات الکترونیکی طریقه تست پتانسیومتر

طریقه تست قطعات الکترونیکی طریقه تست مقاومت ثابت (Resistor)

طریقه تست قطعات الکترونیکی طریقه تست دیود ژرمانیومی

طریقه تست قطعات الکترونیکی طریقه تست دیود زنر

طریقه تست قطعات الکترونیکی طریقه تست دیود (Diode)


دانلود جزوه pdf مباحث پایه ای برق برای تعمیرکاران لوازم خانگی (79صفحه)

 

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان