ویدیوی معرفی تکنولوژی خانه های هوشمند

 


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 49 ثانیه

ورود به کانال آموزشگاه مجازی اشکان تهویه درتلگرام
@servicpackage118

 

ویدیوی معرفی خانه هوشمند

انیمیشن آموزشی خطرات برق ساختمان