گاز کولرخواص گاز R134 کولر استاندارد به شرح زیر است:

دما و فشار بحرانی مبرد، بالاتر از دما و فشار کاری سیستم

دمای انجماد پایین‌تر از نقطه انجماد کاری سیستم
گاز نباید اشتعال‌زا باشد، قابل‌انفجارنباشد و سمی نیز نباشد
زیست محیطی، مضر نبودن برای لایه ازون زیست محیطی، پتانسیل گلخانه‌


گاز کولر خودرو