اورلودها

اورلود یک کلید محافظ جریان اضافی می باشد.

این قطعه یک وسیله حفاظتی است که هنگامی که جریان بیشتر از جریان مجاز کمپرسور از آن عبور کند و یا در اثر اختلال پیش آمده ، کمپرسور بیش از اندازه گرم شود جریان برق را  قبل از اینکه به سیم پیچ موتور صدمه ای برسد قطع می کند.

بعضی اورلود ها داخل موتور و در گرمترین محل داخل سیم پیچ موتور نصب می شوند که به اورلود داخلی معروفند و بسته به طراحی کمپرسور ،در اکثر کمپرسور ها (چه کوچک وچه بزرگ) نصب می شود.

اورلود در کمپرسورهای تکفاز به صورت سری با مدار ولتاژ کمپرسور نصب می شود بطوری که تمام جریان مورد نیاز برای کار کمپرسور از داخل اورلود نیز عبور می کند.

بنابراین به هر دلیلی که کمپرسور جریان بیش از حد بکشد و یا کمپرسور از حد معمول بیشتر گرم شود، اورلود اجازه عبور جریان را نخواهد داد و کمپرسور از مدار خارج می شود.

در کمپرسور های بزرگتر از 3 تن اورلود داخلی دیگر توانایی حمل تمام جریان عبوری از کمپرسور را ندارد لذا باید بصورت سری با مدار کنترل بسته شود و کمپرسور را از طریق مدار فرمان کنترل کند.

این سری اورلود ها  فقط از طریق حس گرمای سیم پیچ کمپرسور آن را حفاظت می کنند.

بنابراین به هر دلیل که گرمای سیم پیچ کمپرسور بالا رود، دستور قطع برق بوبین کنتاکتور توسط اورلود داخلی صادر می شود و در نتیجه کمپرسور از مدار خارج می شود.

در اورلود داخلی با پایین آمدن گرما ی سیم پیچ ،پلاتین های اورلود بسته شده و کمپرسور شروع به کار می کند.

(البته بستگی به مدار فرمان موتور دارد و ممکن است طراحی مدار بگونه ای باشد که جهت روشن شدن مجدد کمپرسور ،نیاز به استارت دستی باشد)

برخی از اورلود ها خارجی هستند . اورلود های خارجی عموماً از نوع بیمتالی هستند ودر مقابل دما و جریان موتور حساس می باشند .

اورلود های بیمتالی در دو نوع طراحی و ساخته می شوند.

1- موتور کمپرسور را مستقیماً از مدار خارج می کنند یعنی در مدار ولتاژ موتور کمپرسور هستند و در صورت عمل کردن به صورت مستقیم کمپرسور را خاموش می کنند .

2-موتور کمپرسور را به صورت غیر مستقیم از مدار خارج می کنند یعنی در صورت عمل کردن مدار کنتاکتور یا استارتی را باز کرده و کمپرسور را خاموش می کنند .

در کمپرسور یخچال های خانگی اورلود ها عموماً به شکل بیمتالی هستند که شامل یک تیغه بیمتال و یک مقاومت (هیتر) هستند .

این دو به صورت سری به همدیگر متصل شده اند و تمام جریان کمپرسور از آن ها عبور می کند .

وقتی که کپرسور جریان بیش از حد از شبکه بکشد مقاومت داخل اورلود داغ شده و کلید بیمتال باز می شود ( باز شدن کلید بیمتال همراه با صدا می باشد ).

در  درجه حرارت 105 درجه سلسیوس قطع و در 61 درجه سلسیوس وصل می شود .

اورلود در حدود یک تا دو دقیقه ریست خواهد شد و کمپرسور دوباره روشن می شودوکیوم چیست ؟ وکیوم درسیستم تبرید

مافلر

اورلودها

عیب یابی کولرگازی :  از کولر باد گرم خارج می‌شود