کلید فن را بر روی تمام حالتها قرار داده‌ایم، اما فن روشن نمی‌شود.


فاز یا نول اصلی فن قطع شده است :

دو خط مذکور را بررسی کنید و در صورت مواجه یا پارگی و یا جدا شدن سیمی از کنتاکت خود ، عیب را برطرف سازید تا فن بکار خود ادامه می‌دهد. 

کلید فن خراب است :

کلید فن را تعویض کنید تا موتور فن با حرکت کلید به راه افتد. 

خازن راه‌انداز موتور فن معیوب شده :

خازن راه‌انداز موتور فن را از مدار خارج نموده و پس از تخلیه آن را آزمایش کنید اگر خازن معیوب است آن را تعویض نمایید. 

موتورفن معیوب است :

توصیه می‌شود موتور را با تعمیرگاه منتقل و رفع عیب آن را به تعمیرکاری مجرب واگذار کنید.

کمپرسور و فن هر دو در حال کارند، اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است. 

ترموستات تنظیم نیست :

ترموستات را بر روی درجه مناسب قرار دهید تا سرمایی که از کولر ایجاد می‌کند پاسخ گوی نیاز محیط منزل باشد. 

موتور فن نیم سوز است :

موتور فن را به تنهایی آمپرسنجی کنید. اگر جریان اضافی می کشد نیم سوز است و باید سیم پیچی آن تجدید شود. 

فیلتر خروجی هوا کثیف است :

ورودی‌های هوا به داخل کولر مشخص شده است .باید هر چه نسبت به پاک نمودن قسمت‌های مذکور اقدام کنید. 

یاتاقان‌های محور فن خراب شده است :

یاتاقان‌ها را تعویض کنید.وکیوم چیست ؟ وکیوم درسیستم تبرید

مافلر

اورلودها

عیب یابی کولرگازی :  از کولر باد گرم خارج می‌شود