مافلر چیست؟


در اکثر کمپرسورهای رفت و برگشتی، حرکت پیستون و خروج گاز دیسچارج کمپرسور، باعث ایجاد عامل صدا (و لرزش) می شود.
طراحی برخی از کمپرسورهای رفت و برگشتی به گونه ای که این صدا درخروجی کمپرسور بیش از حد معمول می باشد.
مانند کمپرسورهای سمی هرمتیک کریر و طراحی برخی از کمپرسورها به گونه ای که صدا در خروجی آنها کمتر است، مانند کمپرسورهای هرمتیک.
برای درک بهتر دلیل این صدا و گاها لرزش، دریاچه ای را تصور کنید که سنگی داخل آن می اندازید، بعد از پرتاب سنگ موجی روی سطح دریاچه ایجاد می شود، حال اگر دوباره سنگی دیگر به داخل دریاچه پرتاب کنید، این دو موج ایجادشده درصدد خنثی کردن هم برمی آیند، همین عامل دلیل ایجاد صدا و لرزش در خروجی کمپرسور است.
در میان سایر کمپرسورها، کمپرسورهای روتاری، اسکرال، اسکرو و گریز ازمرکز به ترتیب در خروجی جریانی پیوسته تر نسبت به کمپرسورهای پیستونی (رفت و برگشتی) دارند و درنتیجه دارای صدا و لرزش کمتری هستند.
در یک کمپرسور رفت و برگشتی هرچه دور کمپرسور پایین بیاید، اغلب میزان لرزش نمود بیشتری پیدا می کند.
برای به حداقل رساندن این صدا و لرزش از عضوی به نام “مافلر” استفاده می کنند.
مافلر درواقع محفظه ای است که در آن تیغه هایی به صورتی قرارگرفتند که گاز خروجی از کمپرسور را تاحد ممکن معطل کرده و به صورت یکنواخت کنند و صدا و لرزش را تا حد امکان از سیستم دور کنند.
معمولا مافلر در خط دیسچارج بعد از شیر دیسچارج کمپرسور به صورت افقی نصب می شود.
دقت کنید که در پایین تیغه ها حتما باید سوراخی تعبیه شده باشد که روغن بتواند به راحتی از بین تیغه ها عبورکرده، به مسیر خود در طول لوله دیسچارج ادامه داده و به دام نیافتد.وکیوم چیست ؟ وکیوم درسیستم تبرید

مافلر

اورلودها

عیب یابی کولرگازی :  از کولر باد گرم خارج می‌شود