شرح ارور های ایران رادیاتور 

ارور 40 80


ارور 40 80  مربوط به دستگاه های بدون فن و با مکش طبیعی می باشد.

 

در این حالت سنسور حرارتی دود دستگاه در اثر نشت دود عمل کرده و دستگاه متوقف می شود

 

معمولا بعد از ده دقیقه و سرد شدن سنسور حرارتی دستگاه به حالت طبیعی برمی گردد. که البته نیاز به ریست کردن دستگاه می باشد.

 

اگر بصورت مدام خطای 40 80  اتفاق افتاد لازم است تا با سرویسکار تماس بگیرید.

 

اگر پکیج در بالکن نصب شده و فضا کاملا ازاد است می توانید سنسور دود را حذف کنید(فقط بصورت موقت)
ارورهای ایران رادیاتور

شرح ارور های ایران رادیاتور خطای 40 70

شرح ارور های ایران رادیاتور خطای 40 70 80

شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 40 80

شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 70 80

شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 70شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 40 60 80

شرح ارور های ایران رادیاتور خرابی فن و بروز خطای 40 60 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 70


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 70 80شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 30 40


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 60 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 60


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 60 70