شرح ارور های ایران رادیاتور

 

خطای 40 70


ارور 40 70 یکی از پرتکرار ترین مشکلاتی است ک در دستگاه ایران رادیاتور اتفاق می افتد. این مشکل در اکثرموارد مربوط به کمبود فشار آب در مدار گرمایش میباشد که به سادگی برطرف میشود .

 

برای رفع این مشکل ابتدا شیر پرکن دستگاه (معمولا ابی رنگ است و مورب از زیر دستگاه بیرون زده است و اگر زیر دستگاه را نگاه کنیدمشاهده خواهید نمود

در بعضی مدلهای دیگر ایران رادیاتور. سیاه رنگ و دقیقا در پشت شلنگ گاز قرار دارد.

و دربعضی مدلها سیاه رنگ و بین شلنگ رفت و ابگرم مصرفی قرار دارد

شیرپرکنشیرپرکن


 را باز کنید عقربه مانومتر را نگاه کنید تا در ناحیه یک تا دو قرار بگیرد سپس شیر پرکن را ببندید در98 درصد موارد با همین کار مشکل حل میشه در بقیه موارد برای  تعمیر  و مراجعه حضوری با سرویسکار تماس بگیرید
ارورهای ایران رادیاتور

شرح ارور های ایران رادیاتور خطای 40 70

شرح ارور های ایران رادیاتور خطای 40 70 80

شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 40 80

شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 70 80

شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 70شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 40 60 80

شرح ارور های ایران رادیاتور خرابی فن و بروز خطای 40 60 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 70


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 70 80شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 30 40


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 60 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 60


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 60 70