شرح ارور های ایران رادیاتور 

ارور 70 80


 کد خطای 70 80 در مدل انالوگ معادل ارور E2 در پکیج دیجیتال ایران رادیاتور است

 

این ایراد مربوط به قسمت تشکیل شعله می باشد .

از باز بودن گاز ورودی پکیج اطمینان حاصل کنید .

دستگاه را ریست کنید اگر مشکل برطرف نشد با تعمیر کار تماس بگیرید

 

بررسی بیشتر

 

میله جرقه زن تنظیم نیست یعنی فاصله ان با صفحه تنظیم نیست

شیرگاز برقی گاز را باز نمیکند و باعث بروز ارور 70 80  می شود

میله یون مشکل دارد و تشکیل شعله را به برد اعلام نمی کند

شعله گاز تنظیم نیست

برد مشکل دارد

مسیر گاز به هر دلیل بسته شده است یا فشار گاز به هر دلیلی کم است و خطای 70 80  در نمایشگر ظاهر می شود

اگر دستگاه در بالکن است باید حتما دودکش داشته باشد وگرنه ممکن است در تشکیل شعله اختلال ایجاد شود.


ارورهای ایران رادیاتور

شرح ارور های ایران رادیاتور خطای 40 70

شرح ارور های ایران رادیاتور خطای 40 70 80

شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 40 80

شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 70 80

شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 70شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 40 60 80

شرح ارور های ایران رادیاتور خرابی فن و بروز خطای 40 60 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 70


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 70 80شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 30 40


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 60 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 60


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 60 70