شرح ارور های ایران رادیاتور

خطای 40 70 80


بررسی ارور 40 70 80 در دستگاه ایران رادیاتور

 

ارور 40 70 80 در ایران رادیاتور ناشی از حرارت بیش از حد پکیج می باشد  به عبارت دیگر سنسور حد دستگاه عمل کرده است

 

احتمال اول :  پمپ مشکل دارد  (خرابی یا نرسیدن برق به آن )

 

احتمال دوم : بسته بودن هواگیر یا ایرونت پمپ

 

احتمال سوم : بسته بودن مدار رادیاتور  به هر دلیلی ممکن است شیر رادیاتور ها بسته باشد چه شیر بالا یا پایین که معمولن شیر پایین با اچار آلن 8 باز و بسته می شود .

 

ممکن است رادیاتور رسوب گرفته و مسیر ان مسدود شده است و باعث ارور 40 70 80  شود

 

احتمال چهارم : مبدل اصلی رسوب گرفته است که یک حالت خاص از احتمال سوم می باشد

 

احتمال پنجم : خراب بودن  یا به عبارت بهتر نیم سوز بودن سنسور شوفاژ باعث بروز خطای 40 70 80 می شود

 

احتمال ششم : خراب بودن سنسور حد یا قطع بودن سیم ان  که معمولا کم پیش می اید




ارورهای ایران رادیاتور

شرح ارور های ایران رادیاتور خطای 40 70

شرح ارور های ایران رادیاتور خطای 40 70 80

شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 40 80

شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 70 80

شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 70



شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 40 60 80

شرح ارور های ایران رادیاتور خرابی فن و بروز خطای 40 60 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 70


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 70 80



شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 30 40


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 60 80


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 50 60


شرح ارور های ایران رادیاتور ارور 60 70